Mặc dù Cloud VDS cung cấp tính linh hoạt, khả năng mở rộng và độ tin cậy cao nhờ cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây, nhưng các giải pháp VDS truyền thống có thể tiết kiệm chi phí hơn do khả năng mở rộng hạn chế hơn và tài nguyên được chia sẻ, nhưng Cloud VDS có thể được ưu tiên hơn cho các dự án yêu cầu tốc độ tăng trưởng và hiệu suất cao.

hosting image

Máy chủ đám mây

VDS định giá

nền tảng
người mới bắt đầu
doanh nghiệp
việc kinh doanh
chuyên nghiệp

  • Disk

  • RAM

  • CPU

SSD ĐÁM MÂY VDS

Từ đâu Chúng tôi

hostinza hosting image

99,9% thời gian hoạt động

Nhờ có Cloud Yapı, chúng tôi dự định duy trì các giá trị thời gian hoạt động trên 99%.

hostinza hosting image

An toàn và nhanh chóng

Tất cả các máy chủ của chúng tôi đều được ảo hóa bằng vmware trên kiến ​​trúc nvme disk dell.

hostinza hosting image

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Bạn có thể nhận hỗ trợ kỹ thuật 24/7 thông qua hệ thống vé và giải quyết các vấn đề của mình.

đám mây VDS

của máy chủ Các tính năng phổ biến

included feature icon

Đĩa Nvme

Tất cả các máy chủ ảo được ảo hóa trên đĩa nvme với các máy chủ có bộ xử lý xeon.

included feature icon

Quản lý máy chủ nâng cao

Nhờ bảng điều khiển, bạn có thể quản lý máy chủ của mình và đạt được hiệu suất bằng cách định cấu hình tài nguyên của mình.

included feature icon

Thiết lập tự động

Bạn có thể tự động cài đặt hệ điều hành bạn muốn từ bảng khách hàng.

included feature icon

Internet 1Gbit

Internet chia sẻ 1 Gbit được sử dụng trong các máy chủ ảo, nó có thể sử dụng tối đa 100 mbit ngay lập tức.

included feature icon

Linux và Windows

Tất cả các hệ điều hành, bao gồm cả cơ sở hạ tầng linux và windows, đều có thể được cài đặt trên các máy chủ ảo.

included feature icon

Miễn phí vận chuyển

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ vận chuyển miễn phí cho các dịch vụ trong cùng một bảng điều khiển ở các công ty khác nhau.

Đám mây VDS là gì?

Cloud VDS cung cấp cho người dùng hiệu suất và bảo mật cao hơn so với dịch vụ lưu trữ chia sẻ truyền thống hơn. Bởi vì trong các dịch vụ lưu trữ chia sẻ, nhiều khách hàng sử dụng cùng một máy chủ vật lý, trong khi ở Cloud VDS, mỗi máy chủ ảo là độc lập và tài nguyên không được chia sẻ với những người dùng khác.

Cloud vds
Cloud sunucu

Sự khác biệt của Cloud & VDS là gì?

Cloud VDS là một dịch vụ dựa trên đám mây và tài nguyên máy chủ ảo được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng đám mây, là một mạng lưới các máy chủ vật lý. Điều này có nghĩa là tài nguyên có khả năng mở rộng linh hoạt và có thể tăng hoặc giảm theo ý muốn. Nhờ khả năng mở rộng này, người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh tài nguyên máy chủ theo nhu cầu và có cấu trúc linh hoạt. Ngoài ra, ngay cả trong trường hợp máy chủ vật lý gặp sự cố, vẫn có thể sao lưu dữ liệu và di chuyển nhanh chóng sang máy chủ vật lý khác nhờ các giải pháp dựa trên đám mây.VDS là giải pháp máy chủ ảo truyền thống. Đây là cấu trúc nơi nhiều máy chủ ảo được lưu trữ trên một máy chủ vật lý. Mỗi máy chủ ảo chia sẻ tài nguyên của nó với các máy chủ khác, vì vậy việc làm quá tải một máy chủ có thể làm giảm hiệu suất. Mặc dù VDS thường có thể mang lại lợi thế về chi phí phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc người dùng cá nhân, nhưng nó có thể không cung cấp đủ khả năng mở rộng và tính linh hoạt cho các dự án có lưu lượng truy cập cao hoặc quy mô lớn.