Đây là một loại giấy phép được phát triển để bạn sử dụng giấy phép proxy ngược được định cấu hình cho máy chủ ảo theo cách khác với giấy phép ban đầu, một số công ty gọi đó là giấy phép nội bộ.

hosting image

Proxy Lisans

Fiyat Listesi

Litespeed İnternal

64,43 TL

Giá bắt đầu từ!

50% İndirim128 TL

İmunify İnternal

48,32 TL

Giá bắt đầu từ!

50% İndirim96 TL

Plesk İnternal

32,22 TL

Giá bắt đầu từ!

50% İndirim64 TL

Cloudlinux İnternal

64,43 TL

Giá bắt đầu từ!

50% İndirim128 TL

Virtualizor İnternal

64,43 TL

Giá bắt đầu từ!

50% İndirim128 TL

Solusvm İnternal

64,43 TL

Giá bắt đầu từ!

50% İndirim128 TL

Softaculous İnternal

16,11 TL

Giá bắt đầu từ!

50% İndirim32 TL

Giấy phép nội bộ

Từ đâu Chúng tôi

Kurumsal Hosting

99,9% thời gian hoạt động

Nhờ có Cloud Yapı, chúng tôi dự định duy trì các giá trị thời gian hoạt động trên 99%.

Güvenli Hosting

An toàn và nhanh chóng

Tất cả các máy chủ của chúng tôi đều được ảo hóa bằng vmware trên kiến ​​trúc nvme disk dell.

Hızlı Hosting

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Bạn có thể nhận hỗ trợ kỹ thuật 24/7 thông qua hệ thống vé và giải quyết các vấn đề của mình.