Lưu trữ E-Mail đề cập đến cơ sở hạ tầng máy chủ lưu trữ và các dịch vụ để cung cấp dịch vụ e-mail. Các dịch vụ này bao gồm việc tạo, quản lý, lưu trữ và chuyển tiếp các tài khoản email được các cá nhân hoặc doanh nghiệp sử dụng.

hosting image

Gói thư

Lưu trữ thư Giá cả

pricing image
Định giá hàng tháng
đĩa
lãnh địa
E-mail
Phòng ngừa vi-rút
Sự bảo vệ SPAM
IMAP/POP3
SMTP

Lưu trữ thư

Từ đâu Chúng tôi

Mail Hosting

99,9% thời gian hoạt động

Nhờ có Cloud Yapı, chúng tôi dự định duy trì các giá trị thời gian hoạt động trên 99%.

Güvenli Hosting

An toàn và nhanh chóng

Tất cả các máy chủ của chúng tôi đều được ảo hóa bằng vmware trên kiến ​​trúc nvme disk dell.

Hızlı Hosting

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Bạn có thể nhận hỗ trợ kỹ thuật 24/7 thông qua hệ thống vé và giải quyết các vấn đề của mình.

Lưu trữ email

lưu trữ của bạn Các tính năng phổ biến

included feature icon

Đĩa Nvme

Tất cả các máy chủ lưu trữ của chúng tôi đều được ảo hóa trên đĩa nvme với các máy chủ có bộ xử lý xeon.

included feature icon

Máy chủ web Litespeed

Bằng cách sử dụng máy chủ Web Litespeed trên tất cả các máy chủ Lưu trữ của mình, chúng tôi cung cấp hiệu suất gấp 10 lần so với Apache.

included feature icon

Kích hoạt tự động

Sau khi bạn thực hiện thanh toán sau khi đặt hàng, dịch vụ của bạn sẽ được kích hoạt tự động.

included feature icon

điện toán đám mây

Chúng tôi cung cấp hiệu suất và bảo mật bằng cách cách ly các máy chủ lưu trữ của chúng tôi với cloudlinux + CageFS.

included feature icon

miễn dịch

Chúng tôi giảm thiểu việc hack bằng cách cung cấp bảo mật trên các máy chủ của chúng tôi với Imunify.

included feature icon

Miễn phí vận chuyển

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ vận chuyển miễn phí cho các dịch vụ trong cùng một bảng điều khiển ở các công ty khác nhau.

Lưu trữ thư là gì?

Lưu trữ E-Mail đề cập đến cơ sở hạ tầng máy chủ lưu trữ và các dịch vụ để cung cấp dịch vụ e-mail. Các dịch vụ này bao gồm việc tạo, quản lý, lưu trữ và chuyển tiếp các tài khoản email được các cá nhân hoặc doanh nghiệp sử dụng. Dịch vụ lưu trữ thư có thể được cung cấp trên các máy chủ dùng chung hoặc chuyên dụng. Trong lưu trữ chia sẻ, nhiều người dùng chia sẻ cùng một máy chủ và việc chia sẻ tài nguyên có thể hiệu quả hơn về mặt chi phí. Trong lưu trữ máy chủ chuyên dụng, một máy chủ chuyên dụng được phân bổ cho máy khách, máy chủ này có thể cung cấp mức độ bảo mật và hiệu suất cao hơn.

Reseller Hosting nedir?